Mediaș devine al 50-lea membru în programul BERD Orașe Verzi

Programul BERD de sustenabilitate urbană Orașe Verzi în valoare a 3 miliarde EUR crește rapid și ajunge la o nouă etapă cu finanțarea orașului Mediaș, al 50-lea membru din program, ce se angajează să îmbunătățească calitatea mediului înconjurător pentru locuitorii săi, oferindu-le astfel un viitor mai sustenabil. BERD acordă orașului un împrumut de 38 milioane RON (7,7 milioane EUR) pentru a cofinanța un program susținut de către UE pentru îmbunătățirea infrastructurii locale.

 

„Ne bucurăm că Mediaș devine al 50-lea membru al programului BERD Orașe Verzi” spune Nandita Parshad, Director General al Grupului pentru Infrastructură Sustenabilă BERD.

 

„În ceea ce privește abordarea urgenței climatice, orașele trebuie să fie în prim-plan, având în vedere nevoia de aer curat, transport urban necarbonizat și libertatea de acces pentru toți locuitorii la serviciile publice. Acesta este motivul pentru care am creat programul nostru de referință BERD Orașe Verzi - pentru a introduce abordarea de jos în sus in vederea planificării și prioritizării investițiilor verzi pentru orașe."

 

Mediaș, situat din județul Sibiu, regiunea centrală a Transilvaniei în România este un client existent BERD. Oraşul doreşte să își revitalizeze infrastructura publică pentru a-și dezvolta mai bine cadrul economic și de afaceri în regiune. Orașul, cu o populație de circa 56.400 de locuitori, se confruntă cu probleme mai vechi legate de rețeaua de transport public, clădirile publice și rețeaua de drumuri urbane. Conducerea Mediaș vrea să remedieze situația printr-un program amplu de investiții axat pe accelerarea dezvoltării sustenabile a orașului și a tranziției către economia verde.

 

Orașele, responsabile pentru 70% din consumul de energie globală și 80% din producția de emisii de gaz cu efect de seră la nivel mondial, sunt esențiale în lupta împotriva încălzirii globale și a degradării mediului înconjurător. Acest lucru este valabil cu precădere pentru orașele din țările de operare BERD, unde întâlnim infrastructură învechită ce afectează la calitatea vieții locuitorilor datorită emisiilor mari de carbon, îngreunând eforturile comunităților de a se adapta la schimbările climatice.

 

Programul BERD Orașe Verzi a fost lansat în 2016 cu o finanțare inițială de 250 de milioane EUR, pe o perioadă de cinci ani. Programul s-a dovedit popular și finanțarea sa a fost majorată gradual. BERD Orașe Verzi a atras sprijinul Fondului Verde pentru Climă („Green Climate Fund” - GCF) și alte cofinanțări semnificative, extinzând numărul de orașe care pot fi sprijinite, și ridicând în continuare nivelul de așteptări.

 

Programul BERD Orașe Verzi oferă asistență concretă orașelor pentru a veni în întâmpinarea provocărilor legate de mediu și pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor. Toate orașele participante se înscriu în acest program cu un proiect „verde” pilot. Apoi, cu ajutorul asistenței oferită de BERD, orașele dezvoltă un Plan de Acțiune Orașe Verzi cuprinzând o listă concretă și personalizată de investiții dar și de politici publice necesare pentru a întâmpina problemele legate de mediu.

 

În cazul orașului Mediaș, proiectul „verde” pilot constă în reabilitarea, modernizarea și îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri publice, precum și investiții în rețeaua de transport public electric. Ambele componente vor aduce economii semnificative de emisii de carbon. Finanțarea BERD reprezintă porțiunea de cofinanțare adusă de oraș în cadrul Programelor Operaționale Regionale ale UE din România, în valoare totală de 138,4 milioane RON (28,1 milioane EUR).

 

Mediaș este al 3-lea Oraș Verde din Romania, după Craiova și Iași, în timp ce Timișoara și Constanța sunt așteptate să se alăture programului în curând. Până în prezent, în România BERD a acordat finanțări în valoare a 8,8 miliarde EUR în peste 460 de proiecte.

 

De Vanora Bennett

Become a Green City

Contact us [email protected]